home | Join | Chinese   | English
Product

Address: Zhejiang province Tongxiang City Penghui Avenue Chongfu Town Industrial Park District No. 7, 399
Contact: Xu Hongliang
Cell phone: 15958308132
Fax: 0573-88222909

 Friendship connection: Google Baidu

site_name:Tongxiang Yongcheng Cable Co. Ltd. Technical support: Zhejiang rock
phone:15958308132 contact_attr1: contacter:Manager Xu address:Penghui Avenue in Zhejiang city of Tongxiang province Chongfu Town Industrial Park District No. 7, 399